JE WACTWOORD VERGETEN?

Hello

Beste relatie van De Ontwikkel Centrale,

Om jullie mee te kunnen nemen in onze ontwikkeling brengen we ook dit jaar weer een nieuwsbrief uit. Laten we beginnen met wat hoogtepunten uit het jaar 2019.

Werk als Medicijn

Aan het begin van 2019 schreven we al over het project Werk als Medicijn. Het doel hiervan is patiënten die stamceltherapie hebben ondergaan aan het werk te helpen. Het gaat ons niet alleen om het matchen van deelnemers en organisaties, maar ook om het bieden van ondersteuning tijdens de re-integratie. Daarbij willen wij leren hoe we buiten de bestaande kaders samen kunnen werken aan een gemeenschappelijk doel.

Inmiddels kijken we tevreden terug op de eerste resultaten van dit mooie initiatief. Met een zekere trots kunnen we melden dat een toegewijde groep van acht netwerkrelaties zich in 2019 met succes heeft ingezet om tien deelnemers een werkervaringsplaats te bezorgen.

Er is meer

Alsof dat nog niet hoopgevend genoeg is, bleek er ook nog sprake te zijn van een onverwachte bijvangst. Veel medewerkers van organisaties die deelnemers uit dit project hebben opgenomen, voelden zich geïnspireerd om goed te doen. Steeds meer mensen gingen meedenken over meer mogelijkheden om een werkervaringsplaats te realiseren. Geweldig om te zien!

Het project Werk als Medicijn loopt nog steeds en we kijken vol verwachting uit naar wat het ons zal brengen in 2020.

Persoonlijk Leiderschap

In maart en november 2019 namen in totaal 26 mensen deel aan onze training Persoonlijk Leiderschap. Deze is geïnspireerd op onze visie: “Geen organisatie-ontwikkeling zonder persoonlijke ontwikkeling”. Uit de terugkombijeenkomsten bleek dat de deelnemers na de training  de opgedane inzichten hebben omgezet in concrete stappen om anders te doen.  Dat is ook terug te zien in de testimonials op onze website. In 2020 bieden we deze training met open inschrijving opnieuw aan in maart en mei.

4. Bewust gezond aan het werk

In onze vorige nieuwsbrief kwam ook het spel Bewust Gezond aan het Werk aan bod. In 2019 hebben we het spel drie keer gespeeld. De gesprekken en inzichten die eruit voortvloeiden hebben geresulteerd in meer openheid en begrip ten aanzien van de verschillende perspectieven op ziekte en gezondheid. Bovendien is er een mooie basis gelegd voor meer samenwerking tussen de verschillende teams.

Actuele ontwikkelingen

Ons werkveld is volop in beweging. De ontwikkelingen die plaatsvinden kunnen zelfs chaotisch genoemd worden. Denk aan de moeilijke arbeidsmarkt, het haperende politieke systeem, de snelle ICT-revolutie, een hoge werkdruk (met hoog ziekteverzuim).  Zowel werknemers als organisaties worden uitgedaagd om zich voortdurend aan te passen aan deze veranderingen.

Door de vele factoren die in deze ontwikkelingen meespelen, is het moeilijk te voorspellen welke kant het op zal gaan in de toekomst. Veel organisatievraagstukken hieromtrent zijn dan ook niet eenvoudig op te lossen. Wel kunnen we op basis van deze situatie vaststellen dat de volgende vraagstukken extra aandacht verdienen:

  • Hoe creëer je een nieuw en stabiel stukje “DNA” in je organisatie dat borg kan staan voor duurzame drive en oplossingen?
  • Hoe kun je teams en organisaties overstijgend laten samenwerken vanuit een gemeenschappelijk belang, gericht op het positief beïnvloeden van de bredere omgeving?

Wij denken dat de individuele kenniswerker veel invloed kan hebben op deze doelen en processen. Daarom geloven we nog steeds in het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Op 18/19/20 maart en 13/14/15 mei 2020 organiseren we daarom weer een training Persoonlijk Leiderschap.

Ook blijven wij actief in het stimuleren van kennisontwikkeling en het aanwenden van creativiteit gericht op het oplossen van praktische vraagstukken. In het voorjaar van 2020 starten wij met een concreet project om deze kwaliteiten te stimuleren. Daar zullen we je tegen die tijd uitgebreider over informeren.

Kortom: de Ontwikkel Centrale stoomt stevig door!

Nieuwsgierig?

Heeft dit korte overzicht van onze activiteiten je nieuwsgierigheid geprikkeld? Neem contact op voor meer informatie. Wij denken graag mee en delen met plezier onze ervaring op de manier die jullie van ons gewend zijn: direct, luchtig,hands-on en gericht op resultaat.

We wensen je een bruisend 2020 toe!

Wil je geen verdere mail van ons ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Frits om je af te melden. fritsoverbeek@deontwikkelcentrale.nl

TOP