JE WACTWOORD VERGETEN?

Iedereen wil succes maar kom je ook in actie?

We hebben allemaal wel iets in ons leven wat we willen veranderen: gezonder leven, beter grenzen stellen op het werk, durven kiezen voor die droombaan… maar ondernemen we dan ook actie?

Wat heb jij nodig om met jezelf aan de slag te gaan?

In de regel is het zo, dat een sterk verlangen van binnenuit de kans op succes vergroot. Daarbij weet jij zelf al wel wat jou in beweging zet en welke manier daarbij voor jou werkt. Je had immers al eerder groeimomenten die je verder hebben gebracht, nietwaar?

Maar weet je ook wat je tegenhoudt?

Het niet zeker weten, de kans op succes of het risico van falen niet kunnen inschatten… er zijn talloze zelfbedachte redenen om te blijven zitten waar je zit. Dan maar minder lol, plezier, energie of wat dan ook.

Vergroot je zelfinzicht en maak daarna een keuze voor wat je wel wilt!

Herken jij je in bovenstaande? Wordt het dan geen tijd om te onderzoeken wat je écht wilt doen met jouw kostbare tijd en energie en wat je tegenhoudt om je dromen te realiseren?

De training Persoonlijk Leiderschap

bouwt voort op het gegeven dat je al in belangrijke mate zelfsturend bent. Maakt je bewust van je eigen onbewuste patronen die je in die comfortzone houden. En vergroot je weerbaarheid t.a.v. het onverwachte. Ervaar wat een ruimte, plezier en creativiteit dat oplevert.

Kom in actie! De training start na de zomer!

De Ontwikkelcentrale

De Ontwikkelcentrale is een groeiend samenwerkingsverband van verschillende professionals die een positieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van organisaties en mensen

Wat zijn daarbij onze uitgangspunten:

 • Benut talenten en geef verantwoordelijkheden. Wij geloven dat mensen het krachtigst zijn als ze hun talenten en verantwoordelijkheden benutten. Onze trainingen zijn erop gericht dat medewerkers eigen verantwoordelijkheid nemen en dat zij  vanuit hun eigen kwaliteit gemeenschappelijke doelen realiseren.

 

 • Ontwikkel je samen met klanten. Vanaf de start van De Ontwikkelcentrale hebben we klanten intensief betrokken bij de ontwikkeling van onze organisatie. Een groep van managers en ondernemers geeft ons regelmatig feedback op onze producten en plannen.

 

 • Werk samen en groei. We zien onszelf als een leergemeenschap, waarbij de kern wordt gevormd door een vaste groep van trainers en specialisten. Door samenwerkingsverbanden met andere, wisselende, organisaties wordt een lerende omgeving gecreëerd waarin we continue worden geprikkeld om ons te ontwikkelen.

Persoonlijk Leiderschap:

Datum: 17,18,19 oktober 2023

 • Haal met minder inspanning en energie meer plezier en voldoening uit je leven en werk.

Hoe werken wij:

 

 • De Ontwikkelcentrale werkt op alle niveaus. We hebben de kennis, ervaring en middelen in huis om op alle niveaus van de organisatie te werken. We zijn zowel een sparringpartner voor het managementteam, trainer van teams en coach van medewerkers. 
 • De Ontwikkelcentrale is betrokken en effectief. We willen dat de vaardigheden die medewerkers opdoen tijdens een training beklijven. Dit doen we door regelmatig te zorgen voor nieuwe impulsen, bijvoorbeeld door het digitale leerprogramma, ‘opfrismiddagen’ en ‘vrijdagmiddagborrels met inhoud’.
 • De Ontwikkelcentrale leidt medewerkers op tot trainers. Medewerkers spreken de taal van de organisatie en kennen de cultuur. Wij maken daar optimaal gebruik van door hen op te  leiden tot trainers. Daardoor blijft de kennis binnen de organisatie en wordt op de kosten van inhuur bespaard. 

 

Wat doen we:


Communicatie en Leiderschap zijn de gebieden waarop wij ons richten. 

Want ga maar na: werken en ondernemen is tegenwoordig topsport. Goed is niet langer goed genoeg. Klanten, collega’s, werkgevers en stakeholders vragen om een continue betrokkenheid, effectiviteit en professionaliteit. 

De Ontwikkelcentrale begeleidt organisaties bij ontwikkelprocessen die leiden tot hoge effectiviteit en professionaliteit. We richten ons op de praktische vertaling van de veranderdoelen van de organisatie en op de relatie binnen en tussen (management)teams en de medewerkers. Dit doen we door:

 • trainingen en coaching gericht op leiderschapscommunicatie;
 • focussen van teams op productiviteit en werkplezier;
 • het empoweren van medewerkers. 

Naast de begeleiding van organisaties in incompany trajecten verzorgen wij open trainingen op het gebied van communicatie en leiderschap. Zoals de training Personal Power waarin je je eigen gedragspatronen en motieven onderzoekt en bepaalt wat je echt wilt met je leven.

Omdat wij geloven in kennisdeling faciliteren wij onze netwerkpartners om regelmatig workshops, kennismakingsbijeenkomsten te verzorgen. Zo willen wij onze relaties maar ook onszelf in staat stellen zich te blijven ontwikkelen.

Wat zeggen anderen over De Ontwikkelcentrale:

Marcel Schuitenteamleider Grootboek bij het Shared Service Center gemeente Groningen
“Door de leergang Startend leiderschap bij Noorderlink kwam ik in contact met Frits Overbeek van de Ontwikkelcentrale. Hij heeft ons als cursisten meegenomen in de wereld van communicatiestijlen. Dat was voor mij als startende leidinggevende een eenvoudig, praktisch en hanteerbaar middel om mijn communicatie aan te passen naar wat de ander het prettigst vond en het meest effectief werkt. Het heeft mij de ogen geopend waarom ik soms heel goed en soms geen aansluiting / verbinding had met de ander. Dat Aha-erlebnis heb ik bij een terugkommiddag laten ervaren door een collega teamleider. Samen kwamen we tot de conclusie dat wat de Ontwikkelcentrale aanbood goed paste bij de behoefte die we binnen de nieuwe afdeling Financiële Administratie hadden om communicatie, feedback geven en samenwerken naar een hoger plan te brengen. In drie dagdelen hebben Arjan en Frits ons via theorie, filmpjes, oefeningen en casussen laten ervaren welke communicatiestijlen we allemaal in huis hebben en ons zelfbewust gemaakt wat me daarmee allemaal kunnen bereiken. Het “Effectief communiceren” is toepasbaar op allerlei niveaus binnen een organisatie zowel op individueel als groepsniveau. Ik heb succesvol het communicatiemodel ook binnen mijn volleybalteams toegepast, die ik als trainer/coach begeleidt.”
Leonie Kortewegalgemeen adjunct directeur Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
In onze onderwijsorganisatie zijn jonge talentvolle leerkrachten aan het werk gegaan op één van onze scholen. Voor de klas staan is een intensieve en uitdagende taak die alle aandacht vraagt. Als organisatie wilden we de nieuwe leerkrachten ruimte geven om na te denken, en je bewust te zijn van jezelf en je taak. Dit hebben we aan Frits Overbeek voorgelegd. Frits heeft samen met Arjen een training ontwikkeld. Deze training hebben we aan het eind van 2015 aangeboden aan 12 leerkrachten. Wat merken we daarvan. Allereerst zijn de leerkrachten een aantal dagdelen uit de eigen organisatie gehaald en zijn in een rustige omgeving gaan nadenken en werken aan hun eigen visie op kinderen, op leren en op onderwijs. Om dit te kunnen moet je meer over jezelf weten, je drive, je ambitie maar ook je valkuilen en allergieën. Bewustwording, eigen verantwoordelijkheid, samenwerken en groeien het is aangeboden en gevoeld, het heeft ertoe geleid dat de zelfbewustheid van de leerkrachten is gegroeid. Je plaats in de school, je bijdrage in het onderwijs en je houding naar ouders, collega’s en omgeving. Inspiratie, zingeving, bewust kiezen, het hoort bij het leerkrachten-vak en dat heeft de ontwikkelcentrale versterkt en handvaten gegeven aan leerkrachten om het nog beter te doen. We zijn niet klaar maar de groep heeft elkaar gevonden en wil doorwerken aan creatief maar voor bewust onderwijs verzorgen. Stichting openbaar onderwijs Marenland.
Karin Hunzikerteamleider Crediteuren bij het Shared Service Center gemeente Groningen
De cursus “Effectief communiceren” is een echte aanrader. Mijn eigen stijl is die van een promotor en doordat mijn hele team zich nu bewust is van mijn stijl en weet hoe je hierbij kunt aanhaken loopt een deel van de communicatie veel makkelijker. In de dagelijkse praktijk bekijken we regelmatig bij “lastige” kwesties welke stijl die het beste op kan pakken en dat werkt. En door regelmatig zelf ook terug te komen op de stijlen blijft het ook leven. De kubus staat nog steeds op de tafel.
Wilma Ruiterteamleider Debiteuren, nu bezig met Talentmanagement
“Van nature ben ik iemand die de Supporter-stijl bezigt. Omdat ik vol goede bedoelingen bezig was verbinding te maken en conflicten te mijden, gaf ik soms dubbele signalen af: de boodschap was daardoor onduidelijk, de koers die ik wilde varen niet helder voor mijn medewerkers. Door de training “Effectief communiceren” heb ik geleerd stelliger te zijn in mijn uitspraken. Hierdoor was er minder ruimte voor discussie en werden resultaten sneller bereikt. Intussen ben ik bezig met het managen van talent binnen afdeling Financiën en pas ik in loopbaangesprekken de oefeningen aan bij de stijl van de medewerker. Ik herken mede dankzij de training van Frits en Arjan de typering van de persoon aan de andere kant van de tafel. Leuk en nuttig!”
TjitskeMedewerker 24 uurspost bij MCL
De cursus Persoonlijkleiderschap van de ontwikkelcentrale!!!! Eerste gedachte eng, vreemd, sta ik wel stevig genoeg in mijn schoenen. Allemaal gedachten met veel onrust in een moeilijke periode. Maar niks van mijn gedachten kunnen tippen aan de ervaring die ik nu heb na voltooiing van de drie dagen cursus. Zo bijzonder met zo veel waarde voor in het dagelijkse leven. Het heeft mij enorm geholpen zou het iedereen aanraden. Frits en ondersteunend team bedankt.
Wybrand vallingaSenior Project Manager
Voor mij is dit de eerste cursus die echt iets in mij heeft losgemaakt. De manier waarop deze cursus persoonlijk leiderschap is opgebouwd geeft echt de prikkel om anders te denken en te doen. Met name de lijstjes die iedereen in zijn hoofd heeft waarom je dingen niet doet was voor mij heel pakkend. Ik kan deze cursus iedereen aanbevelen die met excuses rondloopt die dingen te zeggen of niet doen. Waar ik persoonlijk nog steeds moeite mee heb is om iedereen te vriend te willen houden. Ben hier wel bewust mee bezig, maar het lukt me niet altijd om dit niet te doen.
Berber
Zoals al aangekondigd vindt er weer een training persoonlijk leiderschap plaats bij De Ontwikkelcentrale. Ik heb deze training zelf twee jaar terug gedaan en pluk hier nog iedere dag de vruchten van! Daarom wil ik ook anderen graag de kans geven van deze training te leren.

Zoals velen van jullie weten sport ik al een tijdje vrij fanatiek. Ondanks dat ik dit doe op behoorlijk niveau, zat er in mij altijd een ontevreden gevoel bij mijn prestaties. Door de training heb ik ingezien dat dit niet alleen maar onzekerheid of perfectionisme is. Bij mij is dit vooral ‘bewijzingsdrang’. Door deze bewijzingsdrang te onderzoeken en nu te weten waar die vandaan komt, kan ik nu veel makkelijker relatieveren en keuzes maken! En jongens, dat scheelt zoveel energie! Energie die ik bijvoorbeeld heb kunnen gebruiken om nu naar het WK gaan.
Wat deze training voor mij heel waardevol maakte is dat we veel hebben ‘gedaan’ en relatief weinig hebben ‘gesproken’. Je moet even over een drempel heen, maar wanneer je open in de spellen stapt die de trainers aandragen en je echt geeft in de creatieve onderdelen van de training, gaat de ‘ontwikkelingsbal’ vanzelf rollen! Op deze manier ‘zat ik niet alleen maar in mijn hoofd’. Door vooral ook te ‘ervaren’, kwamen bij mij gevoelens en eigenschappen boven die ik normaal gesproken niet zie. De andere deelnemers waren hierin een perfecte spiegel. Het ‘zien’ van gevoel en gedrag zonder hierbij perse de gedachten te moeten bespreken, samen met de theoretische achtergrond die je trainers je aanreiken, dat is wat de training anders maakt.
Jelle de VriesScrum trainer bij Q Politie
Ik kwam uit de training met een goed gevoel en frisse geest. Een toestand waarin ik makkelijk en vrij handel, en met handvatten om dit te kunnen doorzetten. Ook had ik een plan, een visie, voor de korte, middellange en lange termijn, zowel persoonlijk als privé, dat nog steeds leeft, en waaraan ik werk. Ik zou de training aanbevelen aan iedereen die los wil komen uit de maalstroom van het dagelijks leven, om erachter te komen waar je staat en wat je nu echt wilt, en hoe daar zou kunnen komen. Hoe kan jij de leiding nemen in je eigen leven, op werk én privé? Verwacht niet dat de training jou pasklare antwoorden geeft, maar wel dat jij werkelijk wordt uitgedaagd om jouw pad te gaan bewandelen.

Transitie

Transitielab:

Is een netwerk van opdrachtgevers en kennispartners.

De vraagstukken in het netwerk zijn complex/dynamisch/chaotisch en vragen om het steeds herdefiniëren van context, patroon en oplossingen => adaptieve organisaties.

Dit vraagt een leren buiten de bestaande kaders in een creativiteit stimulerend klimaat, waarin vergroting van creatieve denkvaardigheden en ideeën management gericht op oplossen van praktijkvragen.

De opdracht voor het netwerk is:

 • Hoe creëer je een nieuw/blijvend stukje “DNA” in je organisatie, borg voor duurzame drive - en oplossingen?
 • Hoe teams (organisaties) overstijgend samen laten werken vanuit een gemeenschappelijke outcome?
 • Hoe geef je een sleutelrol voor de kenniswerker, die zich moet aanpassen aan de continu wisselende omstandigheden

 

Wat we doen:

 • Organiseren van ontmoetingen (netwerk)
 • Empowerment
 • Community voor innovatieve oplossingen
 • Workshops verandermanagement

(Online) Markt voor ideeën/talenten en projecten

Transitiespel:

Omvat een interactieve en facilitaire veranderingsstrategie gericht op polyvocale ontwikkeling in combinatie met bestuurlijke commitment waarmee duurzame verandercompetenties ontwikkeld worden.

Concreet betekent dit het faciliteren van bottom-up leren in verschillende kleinschalige ontwikkelruimtes (kenniscreatie). Vervolgens worden de leerresultaten met elkaar verbonden. Dit vraagt vaardigheden gericht op het creëren van een interactieve omgeving door het tot stand brengen van generatieve relaties en interacties.

Zo ontstaat er een uitnodigend en veilig leerklimaat (wil om te leren i.p.v. weerstand om te veranderen), waarmee systeeminnovatie mogelijk wordt op een overzichtelijke wijze.

Men krijgt daarmee zicht op motivatie en capaciteiten, op werkbare innovatieprocessen, en op de eventuele gaps in kapitalen[1]), versterking van reflectief vermogen en resultaten

Bouwstenen van het spel

 • verkrijgen bestuurlijke commitment
 • faciliteren van vernieuwers in empowerment en creativiteit gericht op ontdekken en creëren van nieuwe perspectieven, benaderingen en verbanden.
 • faciliteren van een transitieteam waarin voortgang en afwegingen middels generatieve dialogen worden gemaakt. En ontwikkelingen naar het tactisch en strategisch niveau worden getild middels een “vernieuwers-informatie-systeem”.
 • faciliteren van transformatief leidinggevenden; coaching van vernieuwers alsmede omgaan met spanningen tussen “het oude en het nieuwe” systeem = dynamisch managen (ontwikkeling vs. targets)
 • faciliteren van het activiteitensysteem middels expansief leren en waar nodig creëren van veerkracht, opheffen fractale patronen en aspecten van verwaarlozing (motor voor leren).
 • ondersteunen van beleidsvorming m.b.t. sociale innovatie en HRD
 • faciliteren van een verbindersrol of change agent in concepting en visioning en het

bedreven worden in het spel met vele verschillende fiches. Een schakelaar in alle veranderkleuren in een organisatiepraktijk van verschillen.

Wat maakt het tot een spel?

Het spel wordt bepaald door:

 • het zoeken/navigeren op mogelijkheden en kansen. In die zin dat
 • heersende gezagsverhoudingen veranderen in gelijkwaardige spelers met rollen waarin lijn wordt gebracht in motivatie en capaciteiten op alle niveaus

acceptatie van winst en verlies (leren van fouten = F.A.I.L)

[1]gebaseerd op de filosofie en theorie van het pragmatisch constructivisme, evolutionaire psychologie en wat Argyris c.s. “drie slag leren” noemen.

Voorwaarden

Voorwaarden voor dienstverlening

Voorwaarden voor dienstverlening

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatie-advisering, training, begeleiding, assessment of andere werkzaamheden tussen ons bureau en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Leeuwarden, dossiernummer 56453345.
 2. Grondslag
  Onze offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de (advies-)opdracht heeft verstrekt. Wij zullen de door ons te verrichten (advies-)diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting", tenzij anders is overeengekomen.
 3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever
  Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij onze werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.
 1. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
  Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door ons geschiedt uitsluitend in onderling overleg. 
 1. Personeel

5.1. Wijziging advies- of trainingsteam

Wij kunnen in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het advies- of trainingsteam wijzigen, indien wij van mening zijn dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met ons plaatsvinden.

5.2. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

 1. Detachering 

6.1. Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich om binnen twee weken na aanvang van de dienstverlening te komen tot een omschrijving van de opdracht.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de doeltreffendheid van de opgedragen werkzaamheden.

6.2. Volledigheid van informatie

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit nalatigheid, onvolledigheid of onzorgvuldigheid met betrekking tot de informatievoorziening door de opdrachtgever.

 1. Trainingen en workshops

7.1. Wijze van deelname

 1. Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht.
 2. Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft De Ontwikkelcentrale BV recht deze cursist de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen in het conferentie-oord, buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde.
 3. De Ontwikkelcentrale BV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.

 

7.2. Keuze conferentieoord

 1. Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet het conferentieoord functioneel voldoen aan de door De Ontwikkelcentrale BV te stellen eisen.
 2. Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikt conferentieoord worden gereserveerd.
 3. De Ontwikkelcentrale BV zal, indien de opdrachtgever dit wenst, hierbij zijn bemiddeling verlenen.
 4. De noodzaak tot het veranderen van het conferentie-oord kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.

7.3. Honoraria, prijzen en verblijfskosten trainingen en workshops

 1. Voor trainingen en workshops gelden de tussen de opdrachtgever en De Ontwikkelcentrale BV schriftelijke overeengekomen honoraria en prijzen.
 2. Voor alle open trainingen, workshops en alle overige door De Ontwikkelcentrale BV georganiseerde activiteiten worden de gepubliceerde tarieven in rekening gebracht, die gelden op het moment van de definitieve opdracht.
 3. Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de opdrachtgever niet van zijn aangegane verplichtingen.
 4. De verblijfskosten worden doorberekend aan de hand van de kosten, die door het conferentie-oord op het tijdstip van het practicum aan De Ontwikkelcentrale BV in rekening worden gebracht. 

7.4. Annulering en uitstel trainingen en workshops

Boven het gestelde in artikel 8 en 9 van de voorwaarden gelden vanwege het specifieke karakter van trainingen en workshops de volgende aanvullende voorwaarden.

 1. Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
 • Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50%
 • Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75%
 • Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100%

Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 30 dagen na de hierboven vermelde data, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

 

 1. De kosten, die het conferentie-oord bij annulering of uitstel aan De Ontwikkelcentrale BV berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de inschrijving voor een open practicum of de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.

7.5. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops

 1. Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale trainings-/workshopkosten verschuldigd.
 2. Indien een deelnemer aan een open training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de pensionkosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg met de verantwoordelijke trainingsmanager kan hij aan een volgend soortgelijke workshop of trainingdeelnemen, zonder opnieuw het honorarium aan De Ontwikkelcentrale BV verschuldigd te zijn. De pensionkosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

7.6. Follow up trainingen en workshops

 1. Indien een deelnemer geen gebruik maakt van de bij een training of workshop behorende follow-up, vervalt het recht op het bijwonen van een soortgelijke bijeenkomst.
 2. Indien een deelnemer aan een training of workshop door ziekte of overmacht niet in staat is de bijbehorende follow-up dag(en) te volgen en dit tijdig schriftelijk aan De Ontwikkelcentrale BV meldt, kan hij in overleg een andere follow-up dag van een soortgelijke training of workshop volgen.
 3. Tarieven en kosten van de opdracht
  In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen, zoals opgenomen in onze offerte(s), zijn begrepen onze reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen worden ze afzonderlijk vermeld.
 4. Betalingsvoorwaarden
  Het honorarium en de kosten zoals in artikel 7 en 8 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks achteraf bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kunnen wij met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 1. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk
  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal  De Ontwikkelcentrale BV dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zullen wij de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 1. Duur en afsluiting van de opdracht
  De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever ons hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
  Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig éénzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever hebben wij vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Wij mogen van onze bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan onze invloed onttrekken of ons niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Wij behouden daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. 

 1. Intellectueel eigendom
  Modellen, technieken, instrumenten, readers en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven ons eigendom. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons verkregen toestemming.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht.

Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 1. Vertrouwelijkheid
  Wij verplichten ons geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zullen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van ons aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en dergelijke.

Opdrachtrapportages zullen door ons niet worden openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking gesteld zonder toestemming van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag een dergelijke rapportage openbaar maken, vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking stellen, mits bronvermelding plaatsvindt.

 1. Aansprakelijkheid
  Wij zijn aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het door ons niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat wij voor onze werkzaamheden in het kader van die opdracht hebben ontvangen.

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 

 1. Toepasselijk recht
  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 1. Geschillenregeling

 17.1. Geschillen
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam.

17.2. Professionele Affiliaties
Wij houden ons aan de professionele gedragsregels van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (OOA). Indien de opdrachtgever van mening is dat wij de van toepassing zijnde professionele gedragsregels niet naleven, dan kan de opdrachtgever een klacht voorleggen aan de OOA-Commissie van Toezicht op de naleving van de Gedragscode.

Wijnjewoude, maart  2013

Trainingen van De Ontwikkelcentrale:

Persoonlijk Leiderschap:
Datum: 17,18,19 oktober 2023

 • Haal met minder inspanning en energie meer plezier en voldoening uit je leven en werk.
TRAINING PERSOONLIJK LEIDERSCHAP 

Haal met minder inspanning en energie meer plezier en voldoening uit je leven en werk.

 

Voor wie? Deze training is voor iedereen die zijn of haar talenten optimaal wil gebruiken om succesvol doelen, ambities en wensen te verwezenlijken en los wil komen van eigen beperkingen. Want inzicht in (beperkende) patronen en overtuigingen levert keuzes op. En kunnen kiezen voor wat het beste voor jou werkt, is vrijheid.

Dit doel kan zowel vanuit een professioneel oogpunt (werksituatie) als een persoonlijk oogpunt (privé) worden nagestreefd.

 

Waarom? We leven en werken over het algemeen vooral vanuit oude ingesleten patronen die hardnekkig zijn, zeker als deze zijn ingebed in een specifieke cultuur; familiecultuur, bedrijfscultuur etc. Ons idee is dat je met minder inspanning meer plezier uit je leven en werk kunt halen als je bewuster handelt en corrigeert wat er niet werkt in je leven.

Tijdens deze training gaan we op zoek naar antwoorden op onder andere de onderstaande vragen:

 • Waar ligt mijn ambitie en/of wensen met betrekking tot mijn (werkende) leven. En wat daarin heeft aandacht nodig.
 • Welke patronen en systemen heb ik ontwikkeld die effectief zijn en welke vooral niet? En wat ligt er nog voor mij aan mogelijkheden om te groeien?
 • Wat versta ik eigenlijk onder succes? En hoe kan ik die nastreven/realiseren?
 • Hoe blijf ik staande, mijzelf uitdagen ontwikkelen in een omgeving die constant in beweging is en van alles van me vraagt.

De training helpt je door de juiste vragen te stellen vanuit een ander perspectief. Daarnaast ontdek je tijdens de training nieuwe instrumenten, waarmee je respectvol, vrij en doelgericht het succes in je leven en/of werk kunt behalen dat jij zelf kiest.

 

De insteek Deze training gaat uit van 'ervaringsleren': eens gedaan, nooit vergeten. Om van ervaring te kunnen leren, is het nodig dat de deelnemers een actieve rol spelen in de onderdelen van de training. Het zelf ontdekken van de eigen patronen, gewoontes, mogelijkheden en beperkingen staat in deze training centraal. We werken met verschillende werkvormen: in kleine groepjes, in de grote groep en alleen.

We sluiten aan bij de persoonlijke leerbehoefte van de deelnemer en maken gebruik van actuele vraagstukken uit de praktijk van de deelnemer.

Vooraf wordt je gevraag een intakeformulier in te vullen. Na afloop van de training evalueren we de toepassing van de training in je dagelijkse praktijk.

 

Groepsgrootte De groep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 personen. Je kan deelnemen op individuele titel of vanuit een werkverband met (of zonder) een paar collega’s.

 

Wat levert de training deelnemers concreet op? Vragen van deelnemers die tijdens de training worden beantwoord:

 • Hoe kan ik de communicatie met mijzelf en mijn omgeving verbeteren?
 • Hoe houd ik mij staande binnen de omgeving waarin ik verkeer?
 • Hoe kan het dat bepaald “gedoe” steeds terug keert in mijn leven? (conflicten, dezelfde fouten maken, relaties die niet standhouden… etc.)
 • Hoe “bewapen” ik mijzelf tegen een bepaalde omgeving en / of personen?
 • Wat heb ik nodig om een andere koers te varen? Een andere wending aan mijn leven/werk te geven?

De training helpt de deelnemers om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen. Daarnaast helpt de training de deelnemers om zichzelf (en anderen) met andere ogen te bekijken en om nieuwe instrumenten te ontdekken, waarmee ze energiek, oplossingsgericht en effectief verbanden gaan snappen.

Wat geven deelnemers terug na de training?
 • Wat is het heerlijk om gewoon te zeggen wat ik te zeggen heb.”
 • “Ik laat mijn gevoel niet meer bepalen door het gedrag van anderen.”
 • “So what, dan gaat er iets fout, dan corrigeer ik het toch gewoon?”
 • “Ik heb geleerd hoe onbelangrijk gelijk hebben eigenlijk is.”
 • “Mijn projecten lopen veel soepeler, omdat ik mij nu bewust ben van mijn blokkades en mijn kwaliteiten.”
 • “Ik heb erg veel tools gekregen om niet alleen goed en efficiënt te werken, maar ook om te weten waar daarbij mijn kracht ligt.”

 

Waar en Wanneer? De training wordt verspreid over drie dagen. We beginnen met een avondsessie, dan een hele dag met avond en vervolgen met de 3edag. In overleg wordt een terugkombijeenkomst gepland.

Waar? In het Natuurvriendenhuis Nivon Allardsoog, Een-west. Overnachten is optioneel (niet in de prijs in begrepen)

 

Investering €  845,-  excl. 21% btw als jijzelf de factuur betaalt. Neem contact op als dit bedrag voor jou een belemmering tot deelname inhoudt.

€ 1,445,- per deelnemer, excl. 21% btw als de werkgever betaalt.

10% reductie bij meerdere deelnemers vanuit dezelfde organisatie.

 

Informatie en

aanmelding

Frits Overbeek, 06 - 536 916 62, fritsoverbeek@deontwikkelcentrale.nl, www.deontwikkelcentrale.nl

https://deontwikkelcentrale.nl/#aanmelden

Training EFFECTIEF COMMUNICEREN 

(ook als het lastig wordt)!

 

Omschrijving Tuurlijk, communiceren kunnen we allemaal al lang! Maar als het om een gesprek gaat dat je als lastig ervaart? 

In deze 2 daagse training gaat het om het opdoen van vaardigheden voor het voeren van lastige gesprekken. Dit zijn gesprekken waarin iets van je kwetsbaarheid te zien kan zijn, waarin je een ander (of jezelf) misschien wel gaat teleurstellen of waarin je weerstand ondervindt op het verzoek dat je gaat doen.

 

Doel De vaardigheden: assertiviteit, grenzen aangeven en omgaan met feedback en meningsverschillen worden getraind in deze workshop. 

 

Inhoud • Inventarisatie van lastige gesprekken en moeilijke gesprekspartners

•Communicatie en sociale gedragsstijlen

•Het herkennen en kunnen schakelen in verschillende stijlen

•Het effectief doen van een verzoek

•Bij tegenwind: op een volwassen manier blijven communiceren

•Anders kijken naar problemen en conflicten, reflectie eigen
normen/standaarden, uit emotie blijven

•Actief luisteren en het hanteren van teleurstellingen van de ander (facult.)

•Geven van kritische feedback en hanteren van weerstand (facult.)

 

Resultaat Deelnemers krijgen inzicht in de eigen communicatie - en sociale gedragsstijl, zien de typerende verschillen t.o.v. andere stijlen en daarmee wat er nodig is om gehoord te worden.
Door dit inzicht ontstaat begrip voor de ander, je begrijpt dan ook de toon waarop feedback wordt gegeven en raakt daarvan niet meer in effect. Inzichten gebaseerd op het model Transactionele Analyse werken ondersteunend. Met behulp van de vaardigheid om van gezichtspunt te veranderen kun je omgaan met meningsverschillen. Het maken van onderscheid tussen “mijn en dijn” helpt je hierbij. Evenals het begrijpen van de invloed van eigen normen/standaarden.

 

Werkwijze De eigen ervaringen van de deelnemers zijn het uitgangspunt. De gekozen werkvormen zijn een afwisseling van inleidingen, rollenspelen, bewustzijns- oefeningen en uitwisseling van ervaringen en nieuwe inzichten in de grote groep, in kleine groepjes en individueel.

 

Groeps-grootte maximaal 15 personen
Data en tijdstippen Wanneer: op aanvraag
Inloop 8.30 uur Aanvang 9.00 uur. Eind ca. 17.00 uur

 

Kosten Prijs: € 785,- incl. kosten van materialen, digitaal onderhoudsprogramma, locatie en catering. Excl. BTW.
*) 10% reductie bij meerdere deelnemers vanuit dezelfde organisatie.
Je kunt ook alleen de 1e dag volgen. Kosten bedragen dan €395,-

 

 

Informatie Aanmelding 

 

Frits Overbeek, 06-53691662, fritsoverbeek@deontwikkelcentrale.nl
Via het online inschrijfformulier: www.deontwikkelcentrale.nl/Aanmelden
TRAINING LEREND GEDRAG BIJ GROEPEN STIMULEREN 

Aansluiting creëren bij de ander als uitgangspunt voor succes! Breng de groep tot groei!

 

Voor wie? Voor leidinggevenden, trainers, coördinatoren en coaches die leiding geven aan groepen waarin zelfsturing het verschil maakt

 

Waarom? Wij geloven dat mensen het krachtigst zijn als ze hun talenten benutten en verantwoordelijkheden nemen. De klassieke leiderschapstijl van beheersing maakt steeds meer plaats voor ontwikkeling, samenhang, eigenaarschap, reflectie en leren. Hoe sluit jij als leidinggevende, trainer en/of coach op deze ontwikkelprocessen aan? Welke vaardigheden en attitude zijn daarvoor nodig?

De training Lerend Gedrag Bij Groepen Stimuleren is gericht op het aansturen en beïnvloeden van groepen en inspireren tot gedragsvernieuwing. Door het lerend gedrag te stimuleren wordt het individu en de groep met zijn of haar bewuste en onbewuste leerdoelen verder geholpen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht van de groep.

 

De insteek De training bestaat uit een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast maken we ook gebruik van de input van de deelnemers. We verwachten dan ook van de deelnemers aan de training dat zij nadenken over hun:

- eigen vaardigheden (aanwezig en afwezig) 

- persoonlijke stijl 

- normen en overtuigingen 

- leerbehoefte (datgene wat je graag zou willen leren)

Tijdens de training worden deelnemers aan elkaar gekoppeld en vinden er tussen de koppels persoonlijke coaching sessies plaats. Vooraf aan de training voeren we met elke deelnemer een intakegesprek met (indien van toepassing) de leidinggevende en de deelnemer. Na afloop van de training evalueren de trainers met de deelnemers de resultaten van de training in de dagelijkse praktijk.

 

Groeps-grootte De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 personen.

 

Wat levert de training deelnemers concreet op? Vragen van deelnemers die tijdens de training worden beantwoord:

• Hoe kan ik mijzelf effectiever als instrument inzetten?

• Hoe spreek ik het zelfvertrouwen bij medewerkers/cliënten aan?

• Hoe herken ik de groepsdynamiek en beïnvloed ik deze?

• Hoe creëer ik een training en/of processen gericht op persoonlijke groei?

• Hoe houd ik de aandacht van de groep vast, hoe schakel ik met energieën?

• Hard op de inhoud en zacht op de persoon, hoe doe je dat?

• Een cultuur van eigenaarschap en zelfsturing, hoe faciliteer ik dat?

• Hoe maak ik gebruik van weerstand en spreek ik mensen aan op gedrag?

De training helpt de deelnemers om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen. Daarnaast helpt de training de deelnemers om zichzelf (en anderen) met andere ogen te bekijken en om nieuwe instrumenten te ontdekken, waarmee ze energiek, oplossingsgericht en effectief aan de slag kunnen en verbanden gaan snappen.

Wat geven deelnemers terug na de training? • “Mijn projecten lopen veel soepeler, omdat ik mij nu bewust ben van mijn 

  blokkades en mijn kwaliteiten.”

• “Ik heb erg veel tools gekregen om niet alleen goed en efficiënt te werken, maar   

  ook om te weten waar daarbij mijn kracht ligt.”

  “Ik snap nu hoe ik processen in groepen beter kan aansturen, zodat ik de resultaten krijg die ik wens.”

• “Geweldig om te zien dat een groep die ik leid in een flow komt!”

 

Wanneer? De training wordt verspreid gegeven in een periode van september t/m januari of februari t/m juni tijdens 3 trainingsdagen die beginnen om 9.30 uur en eindigen om ca. 17.00 uur.

Tussendoor vinden er  2 intervisie – en 2 coaching sessies plaats (van elk 2,5 uur) in tweetallen en waarvan data/tijden/locatie onderling worden afgesproken. Op het verslag van deze sessies geven de trainers feedback.

Planning:

- september: intakegesprekken en leerdoelen  

- september: 1e trainingsbijeenkomst 

- oktober:       intervisie/coaching sessies

- november:  2e trainingsbijeenkomst 

- december:  intervisie/coaching sessies

- januari:        3e trainingsbijeenkomst en evaluatiegesprekken

 

Waar? Omgeving Drachten

 

Investering € 1650,-- per deelnemer, excl. 21% btw. 10% reductie bij meerdere deelnemers vanuit dezelfde organisatie.

 

Informatie en

aanmelding

Arjen Mol, 06 - 30 26 78 99 en arjenmol@deontwikkelcentrale.nl en 

Frits Overbeek, 06 - 53 69 16 62, fritsoverbeek@deontwikkelcentrale.nl, www.deontwikkelcentrale.nl

Aanmelden:

[[[["field13","equal_to","Werkgever\/Organisatie"]],[["show_fields","field14,field15,field16,field17,field19,field18,field21,field20,field23"]],"and"]]
1 Keuze
2 Gegevens
Aanmelden
Welke training?(Maak een selectie meerdere opties mogelijk)
Datum:Van de training of voorproef avond
date_range
Volledige naam:
no-icon
Postcode:
no-icon
Plaats:
no-icon
Straat:
no-icon
Huisnummer en toevoeging:
no-icon
Telefoonnummer thuis:
no-icon
Telefoonnummer werk:
no-icon
Namen van de introducees:
0 /
Factuur

Werkgever/Organisatie

Naam bedrijf/Organisatie:
no-icon
Naam werkgever:
no-icon
Straat:
no-icon
Huisnummer en toevoeging:
no-icon
Postcode:
no-icon
Plaats:
no-icon
Telefoonnummer:
no-icon
Contactpersoon:
no-icon

Met het versturen van dit aanmeldingsformulier ga ik akkoord met de leveringsvoorwaarden zoals die op onze site vermeld staan. (ook onder dit formulier te vinden)

* wij gebruiken de aanmeldgegevens alleen voor onze eigen deelnemersadministratie.

keyboard_arrow_leftVorige
Volgendekeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Contact:

Voor meer informatie:

(Verstuur een bericht hiernaast)

Of:

Frits Overbeek: 0653691662
Arjen Mol: 0630267899

TOP