JE WACTWOORD VERGETEN?

Hello

Beste relatie van De Ontwikkel Centrale,

Het is alweer even geleden dat wij een nieuwsbrief uitbrachten of jullie persoonlijk spraken. De Ontwikkel Centrale heeft ondertussen echter niet stilgestaan. Hoog tijd om jullie bij te praten over de thema's en activiteiten die ons bezighouden!

1. Geen organisatieontwikkeling zonder persoonlijke ontwikkeling

De meesten van jullie weten hoeveel belang wij hechten aan dit motto. We streven ernaar om het in de praktijk te brengen door minimaal twee keer per jaar een open training Persoonlijk Leiderschap te organiseren. Naar aanleiding van de positieve reacties van onze deelnemers hebben we besloten deze training ook dit jaar weer aan te bieden. De eerstvolgende training PL vindt plaats van 3 tot en met 5 april 2019.

Ouddeelnemers aan de training Persoonlijk Leiderschap bieden we dit jaar bovendien een vervolgtraject aan, waarin verandermanagement, leiddinggeven en communicatie uitgebreider aan bod komen. Zo wordt de relatie tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling explicieter uitgediept. Voor meer informatie, verzoeken of suggesties met betrekking tot dit traject kunnen jullie contact opnemen met Frits.

2. Het transitiespel krijgt praktische invulling

Het transitiespel is een andere manier waarop wij proberen persoonlijke ontwikkeling te vertalen naar ontwikkeling van de organisatie als geheel. Op onze website lezen jullie meer over de doelstellingen van het transitiespel en het transitielab: https://deontwikkelcentrale.nl/#transitieHet komende jaar gaan we concreet invulling geven aan deze ideeën in samenwerking met een incompany klant. In de eerste fase hebben wij ons gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van leerkrachten en hun schoolleiders. Dit voorjaar vormen wij gezamenlijk een transitieteam en brengen we een spelelement in. Zo kunnen we op verschillende plekken in de organisatie creativiteit, enthousiasme en beweging injecteren.

3. Werk als medicijn: een samenwerking van het transitielab en Hematon

Met het netwerk van het transitielab hebben we het hematonproject geadopteerd. Het doel hiervan is om patiënten die een stamceltherapie hebben ondergaan aan het werk te helpen. Voor deze doelgroep, die uit het arbeidsproces en diverse regelingen is geraakt, kan werk als medicijn fungeren. Wij streven ernaar om buiten de bestaande regels en loketten om tot een effectief proces te  komen. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om meer ervaring op te doen met organisatie-overstijgend werken als netwerkcoöperatie!

4. Bewust gezond aan het werk

Samen met medewerkers van een andere incompany klant zijn we onder de naam "Bewust gezond aan het werk" een nieuw spel aan het ontwerpen. Dit is een instrument om in teamverband te werken met verschillende perspectieven op ziekte en gezondheid. De gesprekken en inzichten die hieruit voortvloeien zijn gericht op het ontwikkelen van meer openheid en begrip ten aanzien van deze thema's. Graag kennismaken met dit spel in jullie eigen team of organisatie? Nodig ons dan uit voor een proeverij!

5. Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid: Een term die al weer een tijdje meegaat. Te pas en te onpas worden hiervoor nieuwe instrumenten ontwikkeld, of bestaande instrumenten in een nieuwe context ingezet. De huidige instrumenten werken, heel legitiem, vanuit het belang van de werkgever en beogen de werknemer zo lang mogelijk 'fit for the job' te houden. Deze beginnen bij en beperken zich tot de loopbaan. Wij bieden alternatieve perspectieven en hebben in 8 thema’s uitgewerkt hoe je Duurzame inzetbaarheid nog meer kunt 'aanspreken'. Wil je hier meer informatie over neem dan contact op met Arjen.

6. Teamcoaching

Naast de bovenstaande activiteiten houden wij ons bezig met het ondersteunen van managers en leidinggevenden op het gebied van teamontwikkeling door middel van training en teamcoaching.

Kortom: de Ontwikkel Centrale stoomt stevig door!

Is het weer eens tijd voor aanscherping of verfrissing? Moet het roer om? Wij denken graag mee en delen met plezier onze jarenlange ervaring en breed scala aan interventies. Dit doen we uiteraard op de manier die jullie van ons gewend zijn: direct, luchtig, hands-on en gericht op resultaat.

Heeft dit korte overzicht van onze activiteiten jullie nieuwsgierigheid geprikkeld? Neem nu contact op voor meer informatie.

Hartelijke groet,

Arjen Mol en Frits Overbeek

www.deontwikkelcentrale.nl

 

 

Wil je geen verdere mail van ons ontvangen, wil je het ons dan laten weten?

TOP